Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Robben - Vanbrabant

Bondgenotenlaan 2

3400 Landen

Hoofdapotheker: Anne Vanbrabant

Ondernemings- of BTW-nummer: BE0417 011 809

Machtigingsnummer APB: 246002

Telefoonnummer: 011 88 38 51

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.